At lære noget nyt, er lidt ligesom at springe i vandet. Når man først er kommet i, er det faktisk skønt.                                             Learning something new is a bit like jumping into the water. Once you're in, it's actually wonderful.

Sprog, kommunikation og kultur

Language, communication, and culture

Vi hjælper dig til at kunne kommunikere i enhver situation og enhver kultur

- på engelsk, tysk eller dansk - på arbejde eller i fritiden.

We help you to be able to communicate in any situation and any culture

- in English, German, or Danish - at work or in your leisure time.

English version below ...

Sprogundervisning

Lær hvordan du kommunikerer effektivt på din arbejdsplads uden at være bekymret for om du laver fejl. Uanset om du er til en jobsamtale, eller mødes med klienter, hjælper vi dig med at forberede dig, så du kan gøre et godt indtryk hver gang. Hos os handler læring ikke kun om at tale - det handler om at forstå, hvad andre siger, når de taler tilbage til dig! På den måde, uanset hvor livet fører dig næste gang, vil dine sproglige evner altid være på plads.

Vores sprogkurser lærer dig, hvordan du kan tale trygt i alle omgivelser.

Language instruction

Learn how to communicate effectively at your workplace without worrying about making mistakes. Whether you are at a job interview or meeting with clients, we help you prepare so that you can make a good impression every time. With us, learning is not just about speaking - it's about understanding what others are saying when they talk back to you! That way, no matter where life takes you next, your language skills will always be up to par.

Our language courses teach you how to speak confidently in any setting.

Kommunikation

Med vores kurser i kommunikation og samtaleteknikker får du de færdigheder, du har brug for til at have mere effektive samtaler, der skaber muligheder i stedet for begrænsninger. Du får også værktøjerne til at hjælpe dig med at tale med klarhed og selvtillid og til at holde dig selv uden for ubehagelige samtaler uden at give slip på dine egne meninger.

En bedre kommunikator er altid bedre rustet til at transformer hans/hendes samtaler med andre til en positiv oplevelse, hvor konstruktive interaktioner er mulige og hvor følelser kan deles uden forhindringer eller filtre.

Communication

With our courses in communication and conversational techniques, you will acquire the skills necessary to have more effective conversations that create opportunities rather than limitations. You will also gain the tools to help you speak with clarity and confidence, and to keep yourself out of uncomfortable conversations without compromising your own opinions.   A better communicator is always better equipped to transform his/her conversations with others into a positive experience, where constructive interactions are possible and emotions can be shared without barriers or filters.

Kultur

Når det kommer til at få venner, er Danmark et hårdt sted at bo. Dette kan være godt for dem, der foretrækker den kulturelle ensomhed i deres hjemland i udlandet - men ikke så meget for expats, der kæmper med Danmarks sprog, kultur og skikke.

Sprog360 forbereder internationale medarbejdere på de udfordringer der er ved at arbejde i Danmark, så de undgår et kulturchok og flytter fra Danmark igen.

Ved at kombinere vores kernekompetencer, tilbyder vi også at læse korrektur på dit skriftlige materiale.

Culture

When it comes to making friends, Denmark can be a challenging place to live. This might be suitable for those who prefer the cultural solitude of their home country abroad - but not so much for expats struggling with the language, culture, and customs of Denmark.

Sprog360 prepares international employees for the challenges of working in Denmark, so they can avoid culture shock and the potential of moving away from Denmark again.Kontakt os for mere information. Sprog360, Finn Ulbæk, finn.ulbaek@gmail.com, 31 19 19 19

>