Mariette Ulbæk

Baggrund og kompetencer


Jeg brænder for at få sproget i spil med det formål, at virksomheder såvel som enkeltpersoner kan optimere deres muligheder. For virksomheder drejer det sig om at etablere en gnidningsfri intern og ekstern kommunikation samt maksimering af deres potentiale på det/de marked(er) de opererer i eller ønsker at erobre. For enkeltpersoner gælder det om at få styrket deres sproglige kompetencer, så deres kommunikation gør dem i stand til at opnå, hvad de ønsker med den. Det kan være både at informere eller overtale nogen til fx at købe eller ændre holdning og adfærd. Målet med mit arbejde er også at få både virksomheder og personer til at fremstå som top professionelle med det de foretager sig, både i ind- og udland, med sproget som deres værktøj. Uden sprog - ingen kommunikation.

Uddannelsesmæssig baggrund:

Cand.ling.merc. i engelsk (6 år lang uddannelse efter gymnasiet).

Erhvervssproglig diplomprøve i tysk (4 år på Odense Universitet).

Moduler på kandidatniveau (master’s degree) i anvendt kommunikation fra 2 års studier på Denver University i Colorado, USA.

Pædagogisk grundkursus for undervisere fra Århus School of Business, i dag Aarhus Universitet.

Kurser i pædagogik og psykologi i handelsskoleregi.

Statsautoriseret tolk og translatør.

Praktisk erfaring:

Har undervist på alle niveauer, både i det private erhvervsliv og i det offentlige uddannelsessystem. Lige fra begyndere til kandidatniveau på universiteterne.

Og alle typer af medarbejdere, lige fra produktionsmedarbejderen til direktøren.

Kender derfor til alle typer af mennesker gennem min erfaring med både topmedarbejderne og medarbejderne hele vejen ned igennem organisationsniveauerne.

Blandt kunderne har været bl.a. B&O, Dandy, Coopers & Lybrand, Danfoss, Dong Energy og Falck.

Har altid brændt for at undervise og at folk lærer noget. Allerede som studerende begyndte jeg at undervise på aftenskole og handelsskole. Fortsatte min undervisningskarriere på handelshøjskole og universitet, hvor jeg i dag underviser både BA- og kandidatstuderende som ekstern lektor på Syddansk Universitet og Københavns Universitet.

Arbejder også som oversætter, korrekturlæser og editor af tekster.

Har godt kendskab til amerikansk kultur efter at have boet og læst der i knapt 2 år (1998-2000) og til britisk kultur efter at have boet der i 5 år (2002-2007).

Undervisnings- og fagområder:

· Organisationskommunikation – intern såvel som ekstern

· Økonomisk sprog

· Teknisk sprog

· Politik og økonomi

· Retorik og stilistik

· Persuasion

· Kultur

· Interkulturel kommunikation

· Intercultural communication in a business context

· CSR

· Krisekommunikation

· Kommunikation ifm forandringer

· Storytelling

· Business communication

· Skriftlig formidling

· Oversættelse

· Præsentation

· Mundtlig kommunikation

· Strategisk kommunikation

· International market communication

· Communication management in the experience society

· Tekstanalyse

· Britiske og amerikanske samfundsforhold

Som person:

Altid glad og i godt humør og smilende.

Finder at humor også kan have sin plads i en undervisnings- og læresituation.

Uhøjtidelig, men også meget seriøs.

Elsker at undervise og at se, at folk flytter sig.

Finn Ulbæk

Baggrund og kompetencer

Fra 1981 og frem til 1987 tog jeg en række uddannelser inden for sprog, marketing, psykologi, regnskab og især edb.

I perioden 1988 til 2000 udviklede jeg EU-projekter og underviste i alt fra komplicerede edb-regnskabsprogrammer, til NLP med mere. Dette gjorde, at jeg blev uhyre effektiv til at tilegne mig ny viden og til at implementere denne viden i undervisningen.

Derudover var jeg chef for forskellige edb-afdelinger og konsulent/mentor på iværksætterprojekter og projekter under Den Europæiske Socialfond.

Sideløbende med dette underviste jeg flygtninge fra en lang række lande i dansk og dansk kultur på forskellige sprogcentre og udviklede intensive kurser i udtale og arbejdsmarkedssprog i kombination med, at jeg havde et firma, hvor vi samarbejdede med forskellige kommuner om at sætte flygtninge i arbejde.

Undervisningen i kultur passede fint sammen med, at jeg indtil da havde rejst og arbejdet mig igennem 57 lande og derfor havde erhvervet en rimelig stor erfaring inden for dette område. 

Fra 2000 til 2012 koncentrerede jeg mig om coaching af elitesportsfolk i alle aldre og udvikling og gennemførelse af teambuilding-arrangementer, med hovedvægten på kommunikation, for næsten alle internationale virksomheder i DK og har stadigvæk de største firmaer som kunder.

I de sidste syv år fra 2013 til nu har jeg undervist enkeltpersoner og teams i firmaer som Mærsk, LEGO, Odense Universitet, SDU, Århus kommune, Århus Business Collage o.l. i dansk, tysk, engelsk, fransk og en række politikere i at holde taler, præsentationsteknikker, teamkommunikation m.m.

Endvidere skriver jeg ansøgninger for personer, der søger internationale topstillinger og institutioner, der søger midler fra internationale fonde.

Derudover har jeg udviklet en lang række sprogsystemer til ordblinde og udtalesystemer til udlændinge, hvor jeg har kombineret de nyeste undervisningsteknikker med den nyeste teknologi.

Indenfor de sidste år har jeg, samtidig med sprogundervisning og mentaltræningen af sportsfolk og erhvervsledere, især rådgivet og udviklet sprogsystemer til onlineundervisning og er med hvor isen brydes i forbindelse med de nyeste indlæringsteknikker m.m. via de nationale og internationale netværk, jeg enten deltager i eller er medstifter af, primært inden for områder som online learning, deep learning, experiential learning og hybrid events.

>